cờ bạc trực tuyến(www.84vng.com):天山电子(301379.SZ):拟使用不超7.52亿元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

soi cầu xsmb vip(www.vng.app):soi cầu xsmb vip(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。soi cầu xsmb vip(www.vng.app)game tài Xỉu soi cầu xsmb vip online công bằng nhất,soi cầu xsmb vip(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

格隆汇11月14日丨天山电子(301379.SZ)公布,公司于2022年11月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,,

免费足球推介www.ad168.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

,董事会同意公司使用额度不超过人民币7.52亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理,现金管理有效期自股东大会审议通过后12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

,

cờ bạc trực tuyến(www.84vng.com):cờ bạc trực tuyến(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。cờ bạc trực tuyến(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,cờ bạc trực tuyến(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。